Monument

BP totaalonderhoud heeft nauwe contacten met monumentenzorg voor het goed onderhouden en restaureren van monumenten. Het is bij monumenten erg belangrijk dat de originele materialen gebruikt worden om het unieke karakter te behouden. Daarnaast moet er voorzichtig te werk worden gegaan om beschadigingen te voorkomen. BP totaalonderhoud heeft meerdere monumenten met succes gereinigd en het noodzakelijke onderhoud gedaan.

Gaat u een rijksmonument verbouwen?

Een rijksmonument, gemeentelijk monument of ander monumentaal pand verbouwen, vereist zorgvuldige en voorzichtige aanpak. Onze specialisten gaan zeer professioneel te werk.

Restauratie van monumenten.
Bij de restauratie van monumenten is een vergunning nodig. Wij kunnen helpen bij het opstellen van een restauratieplan. Het restauratieplan is nodig bij de aanvraag van een vergunning voor het verbouwen van een monument. Kennis en ervaring zijn noodzakelijk voor een juiste werkwijze om schade aan monumenten te voorkomen. Maak daarom altijd een afspraak met onze specialisten voor technische opname en advies.

Gevelonderhoud aan monumenten.
Voor bijvoorbeeld het opnieuw voegen van gevels van monumenten doen we eerst gespecialiseerd onderzoek. Een monster van het originele voegwerk wordt door een extern laboratorium onderzocht. Hieruit volgt een gedetailleerd rapport met de exacte samentelling van het monster. De specifieke samenstelling van het voegwerk wordt gebruikt als basis voor het nieuwe voegwerk. Hierdoor blijft het monument zijn originele en unieke karakter houden.