Drechttunnel waterdicht maken

Water dicht maken van de gootconstructie in de stempelbuisruimte in de Drechttunnel.

Hiervoor hebben wij de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:
• Reinigen van de goot en wanden
• Verwijderen oude afdichtingsmaterialen
• Injecteren buitenzijde van de goot
• Profafdichting aanbrengen
• Triflex systeem aanbrengen