Betonreparatie Dalton College

Het pand van de Dalton College in Den Haag had op veel plaatsen loszittend beton. Dit was natuurlijk gevaarlijk om dit een lange tijd te laten zitten. Wij hebben alle betonbanden afgeklopt en geïnspecteerd waar loszittend beton zich bevond. Dit beton is weer in veiligheid gebracht en voorzien van een nieuwe laag.

Hiervoor hebben wij de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:
• Vrijhakken van het loszittende beton
• Ontroesten van vrijgekomen staal
• Aanhelen van het beton