Certificaten

NEN 4400-1

BP Management is in het bezit van het NEN 4400-1 certificaat.

De NEN 4400-1 certificering toont aan dat BP Management goed is georganiseerd en als bedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen. Om dit te kunnen vaststellen worden onze personeelsadministratie, loonadministratie en financiële administratie door een onafhankelijke certificeringinstelling gecontroleerd.
De NEN 4400-1 norm waarborgt dat BP Management correct alle belastingen en sociale lasten afdraagt en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Wanneer werkzaamheden direct of in onderaanneming worden uitbesteed aan BP Management loopt u daarom geen enkel risico op aansprakelijkheidstelling of boetes voortvloeiend uit het in- en doorlenen van specialisten.

Alle organisaties die voldoen aan de landelijke eisen zijn opgenomen in het landelijke register van de Stichting Normering Arbeid.

Veiligheidsmanagementsysteem

Dit is ter bevestiging dat het veiligheidsmanagementsysteem van BP Management B.V te Wateringen voldoet aan de eisen gesteld in de norm VGM Checklist aannemers, VCA • versie 2008/5.1

Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten: Het uitvoeren van gebouwonderhoud, -reparatie en - herstelwerkzaamheden.