BP denkt groen

Wij denken aan het milieu

Dat we een beetje zuinig moeten zijn op de aarde is allang niet meer uitgesloten en daarom denken wij aan het milieu voor een schonere toekomst. Aan onze professionele producten worden hoge eisen gesteld. Zowel op het gebied van hygiëne als aan het zichtbare resultaat. Alle producten worden veilig opgeslagen door gecertificeerd personeel. Gelukkig wordt er steeds vaker ook aan het milieu gedacht, met het oog op een gezonde toekomst.

We wekken zelf energie op

De energie die nodig is voor ons kantoor en opslaglocatie wekken we deels zelf op met 70 zonnepanelen. Hiermee kunnen we onder andere ons eigen osmose water produceren en voor een deel onze elektrische auto’s opladen.

Hergebruik van water

Bij gevelreiniging wordt veel water verbruikt. Dit water wordt opgevangen in grote bakken onderaan de gevel, waarna het gefilterd wordt. Het gefilterde water wordt opnieuw gebruikt voor het reinigen van de gevel. Hierdoor bespaart BP Management 1.000 m3 drinkwater per jaar. Wanneer het project is afgerond, kan het gefilterde water zonder belasting voor het milieu worden afgevoerd.